دوره هوش مالی

1,590,000 تومان

مدرس: ابوالفضل بیکس

مدت دوره: یک ماه و نیم

نحوه برگزاری: غیرحضوری

تعداد جلسات: 6 جلسه آموزشی

هفته ای یک جلسه

دسته: